Adeverinta Vechime


Mai multe tipizate gasiti aici

Vrei sa downloadezi acest document in format Microsoft Word, da click aiciS.C. ………………………………………………….
Str.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­......................................nr…………..loc………………..jud………………
Tel:.............................; Fax:…………………………….
CUI………………………………………..
Nr. de inregistrare………………. / data ……………………

 

ADEVERINTA

                  Prin prezenta se atesta faptul ca dl./dna………………………………………., domiciliat(a) in …………………..,str. ………… …………….., nr. ………., bl. ………., sc………., ap…………, sect…………, jud…………., posesor al BI/CI …….., seria…………., nr. …………….., CNP ………………………………., a fost angajatul (a) societatii ……………………………………., CUI ………………………, cu sediul social in  ………………….., in baza contractului individual de munca cu norma intreaga / cu timp partial de ……………. .ore / zi, incheiat pe durata determinata / nedeterminata, inregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca ……………… cu nr. ………../…………., in functia / meseria de …………………………………….. .

Pe durata executarii contractului individual de munca au intervenit urmatoarele mutatii (incheierea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca)

 

Nr. crt.

 

Mutatia

intervenita

Anul

 

Meseria/

Functia

Salariul de baza, inclusiv sporurile

care intra in calculul

punctajului mediu anual

Nr.si data actului

pe baza caruia se

face inscrierea si

temeiul legal

Luna

Ziua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Incepind cu data de ………………………………….., contractul individual de munca al domnului (ei) a incetat la data de …………………………… in baza prevederilor art. ……….., alin. ………, lit. ……… din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, modificata si completata.

               In perioada lucrata a avut …………. zile de absente nemotivate si ………… zile concediu fara plata.

               In perioada de la …………….pana la …………….. a lucrat in grupa (I sau II de munca), pozitia nr. ……………… din anexa la Ordinul nr. …………..din …………. al ministrului ……………….., in total ………… ani ………. luni ………… zile   (…………………………………………………).

 

 

 

 

Reprezentant legal,                                                  Intocmit,