Confirmare Sold


Mai multe tipizate gasiti aici

Vrei sa downloadezi acest document in format Microsoft Word, da click aiciUnitatea creditoare ............................................
Cod de indentificare fiscală ...............................
Nr. de înregistrare la Oficiul reg. com. ..............
Sediul (localitatea, strada, număr) .....................
Judeţul ........................
Cont ............................
Banca ..........................
Nr. de înregistrare ......... din ..........
Către ............................

EXTRAS DE CONT


Conform dispoziţiilor în vigoare, vă instiinţăm că, în evidenţele noastre contabile, la data de ............, unitatea dvs. figurează cu următoarele debite .............................................   ................................................................... 

Documentul (felul, numarul si data)
Explicatii
Suma

In termen de 5 zile de la primire urmează să ne restituiţi acest extras confirmat pentru suma acceptată, iar în cazul constatării de diferenţe să anexaţi nota explicativă cuprinzând obiecţiile dvs. 
Prezentul extras de cont ţine loc de conciliere conform procedurii arbitrale.

Conducătorul unităţii,

...................................
L.S. ....................
Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

...................................
 
Unitatea debitoare ...............................................                          Nr. de înregistrare ............ din .............
..............................................................................                          Către .....................................................................
      
Confirmăm prezentul extras de cont pentru suma de ............. lei, pentru achitarea căreia (se va completa după caz):
a) am depus la (bancă, oficiul poştal etc.) .........cu documentul (ordin de plată, mandat etc.)... ... nr. ........ din data de .......
b) urmează să efectuăm plata într-un termen de ...............
 
Obiecţiile noastre privind sumele din prezentul extras de cont sunt cuprinse în nota explicativă anexată.

Conducătorul unităţii,

...................................
L.S. ....................
Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

...................................