Model Ordin Deplasare


Mai multe tipizate gasiti aici

Vrei sa downloadezi acest document in format Microsoft Word, da click aiciUnitatea: CLEAR IMAGE

Depus decontul (numarul si data) ___________Ordin de deplasare (delegatie) nr. _______ din ______________


Dl/ D-na  ............................................................., având funcţia de .............................................................  ............................................................... este delegat pentru .......................... .............................................
..................................................................................................................................................în localitatea/ localităţile..............................................................................................................................................................................
Durata deplasării de la ....................................... la ................................................
Se legitimează cu  act de identitate ............ Serie ...... Nr................................
Stampila unităţii şi semnătura

Sosit .în data de ................ ora ..............  in localitatea ..........................................
Plecat în data de ................ ora ..............  in localitatea ..........................................

Stampila unitaţii
               
Semnătura

Sosit .în data de ................ ora ..............  in localitatea ..........................................
Plecat în data de ................ ora ..............  in localitatea ..........................................

Stampila unitaţii  
                
Semnătura

Sosit .în data de ................ ora ..............  in localitatea ..........................................
Plecat în data de ................ ora ..............  in localitatea ..........................................

Stampila unitaţii
               
Semnătura

Sosit .în data de ................ ora ..............  in localitatea ..........................................
Plecat în data de ................ ora ..............  in localitatea ..........................................

Stampila unitaţii
               
Semnătura
Sosit .în data de ................ ora ..............  in localitatea ..........................................
Plecat în data de ................ ora ..............  in localitatea ..........................................

Stampila unitaţii
               
Semnătura

Sosit .în data de ................ ora ..............  in localitatea ..........................................
Plecat în data de ................ ora ..............  in localitatea ..........................................

Stampila unitaţii
               
Semnătura
Ziua şi ora plecării.......................................................
Ziua şi ora sosirii  .......................................................
Data depunerii decontului ...........................................
Penalizări calculate .....................................................
Avans spre decontare ……………………………….. lei
Primit la plecare ………………………………………..lei
Primit in timpul deplasării …………………………….lei
Total ……………………………………………………..lei

CHELTUIELI EFECTUATE CONFORM DOCUMENTELOR ANEXATE
Nr. crt.
Document (felul actului,
emitentul, ce represzinta)
Data si numar
Valoarea
Linie de buget
1
2
3
TOTALDiferenţa de restituit s-a depus cu chitanţa
Nr.................  din .........................................
Diferenţa de primit/ restituit ................... lei
Spatiu rezervat pentru caserie
Plătit/ Încasat suma de  ....................................                Data........................
Nr Chitanţei/ Dispozitie de plată   .......................... (doar în situaţia în care se încasează bani)
Semnatura casier:

...........................................
Semnatura de primire (in situatia in care
mai are de primit bani)
.....................................................................
Aprobai,
Conducătorul unităţii

Semnătură
…………………………….

Control financiar - prventiv


Semnătură
……………………………………..

Verificat Decont


Semnătură
…………………………

Şef compartiment


Semnătură
…………………………

Titular Avans


Semnătură
…………………………..