Decizie Numire Persoana Intocmeste Facturi


Mai multe tipizate gasiti aici

Vrei sa downloadezi acest document in format Microsoft Word, da click aici
DECIZIE NUMIRE PERSOANA INTOCMESTE FACTURI


SC _________________________ SRL
CUI _________________________
J05/_________/_______
Nr. 1/03.01.2007

DECIZIE

Subsemnatul(a) ________________________________, în calitate de administrator al
SC _______________________________________ SRL, prin prezenta hotărăsc:
_____________________________________________în calitate de angajat(ă) a
SC _________________________________________ SRL în calitate de operator facturi la firma, alocă şi gestionează seriile şi numerele aferente facturilor, avizelor de însoţire a mărfii, chitanţierelor şi monetarelor.
ÎN CONFORMITATE CU:

OMF nr. 2226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar contabile de către persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată şi cu art. 155 alin.(5) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul Fiscal şi cu OMF nr. 2217/2006 privind organizarea evidenţei în scopul taxei pe valoarea adaugată conform art. 156 alin. (1)-(3) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
Operatorul va emite;
1. Facturi ;
2. Avize de insotire a marfii
3. Chitantiere
4. Monetare
dupa cum urmează :
1. Facturile vor avea o singură (una) serie ____, iar plaja de numere, alocată pentru anul 2007 este următoarea:
- ____________ - ____________________
2. Avizele de insoţire a mărfii vor avea o singură (una) serie ____, iar plaja de numere, alocată pentru anul 2007 este următoarea:
- ____________ - ____________________
3. Chitanţierele vor avea o singură (una) serie ____, iar plaja de numere, alocată pentru anul 2007 este următoarea:
- ____________ - ____________________
4. Monetarele vor avea o singură (una) serie ____, iar plaja de numere, alocată pentru anul 2007 este următoarea:
- ____________ - ____________________
Administrator,